Nabídka ubytování

Sluníčko nabízí krásné a stylové ubytování v pěti apartmánech. Prostředí je příznivé rodinám s dětmi, cyklistům i milovníkům pěší turistiky. Kromě příjemného venkovního posezení uvnitř našeho uzavřeného areálu jsou k dispozici i trampolína a skluzavka pro děti. Základní pravidla a podmínky rezervací, stornopoplatků a ubytovací řád naleznete níže.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Na objednané termíny víkendových a prázdninových letních dovolených požadujeme pro závaznou rezervaci uhrazení zálohové platby ve výši 20-50 % z ceny celkové rezervace.

Informace pro zaslání zálohové platby dostávají hosté v mailové podobě prostřednictvím internetu.

Záloha je zasílána na účet vedený u MONETA MONEY BANK na č. ú. 166 667 796, kód banky 0600, variabilní symbol zasíláme klientům e-mailem.

Jakmile je záloha připsána na náš účet, okamžitě zasíláme potvrzující e-mail o přijtetí zálohové platby v její výši.

Uhrazením, resp. připsáním platby na účet pronajímatele je termín definitivně rezervován, doplacení pobytu je provedeno výhradně v hotovosti (není-li dopředu dohodnuto jinak) při příjezdu a nástupu na pobyt. Klienti obdrží platný daňový doklad jak o zaplacení zálohy, tak o uhrazení doplatku.

V případě, že dojde ze strany klientů ke skutečnosti, že nebudou moci na plánovaný termín dovolené nastoupit, nabízíme dvě možnosti řešení:

Po dohodě je možné termín přesunout na jiný, dle možnosti obsazenosti, zde je nutná dohoda s majiteli.

Jestliže je ze strany klientů vyžadováno absolutní storno termínu jsou storno podmínky následující

Je-li pobyt stornován déle jak 14 dnů před nástupním termínem, záloha je vrácena ve 100% výši zpět na účet, ze kterého byla zaslána (do této doby určitě termín prodáme),

Je-li pobyt stornován v rozmezí 14 dnů až 7 dnů před nástupním termínem, záloha je vrácena v 50% výši zpět na účet, ze kterého byla zaslána (zde je již pravděpodobnost prodeje méně pravděpodobná),

Je-li pobyt stornován méně jak 7 dnů před nástupním termínem, záloha bohužel propadá v plné výši (v těchto případech se termín již nikdy neobsadí) 

Dále nabízíme možnost úhrady pobytu přes fondy FKSP, tedy vystavení faktury, kterou proplatí Váš zaměstnavatel, tuto variantu úhrady musí klienti dohodnout předem.

UBYTOVACÍ ŘÁD

Tento provozní a ubytovací řád vychází z obecně závazné vyhlášky obce Lomnice nad Lužnicí a vztahuje se na ubytování a pobyt v našich apartmánech SLUNÍČKO  a je pro všechny hosty závazný.

Každý host je povinen se s tímto řádem seznámit a zavazuje se jej dodržovat. V případě porušení tohoto řádu, může být hostům s okamžitou platností pobyt ukončen bez další náhrady finančních prostředků.

Všichni hosté při nástupu na pobyt jsou povinni předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas za účelem zapsání osobních údajů (jméno a příjmení, trvalý pobyt a číslo dokladu) do ubytovací knihy, kterou je každé ubytovací zařízení v ČR  povinné vést v evidenci.

Pobyt začíná nejdříve v 15.00 hodin nástupního dne a končí nejdéle v 10.00 hodin posledního dne.

V případě, že před nástupním nebo konečným termínem jsou apartmány volné, rádi vyhovíme s brzkým příjezdem, případně pozdějším odjezdem, to bývá zpravidla mimo hlavní sezonu. Tuto možnost  je však nutné  ad hoc dohodnout s majiteli.

V době od 22.00 hodiny večerní  do 06.00 hodiny ranní jsou hosté povinni dodržovat NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Lomnice nad Lužnicí.

Hostům není dovoleno nijak manipulovat s nábytkem a zařízením, za případné škody způsobené na zařízení a majetku ubytování SLUNÍČKO odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

Vzhledem ke skutečnosti, že je celý objekt nekuřácký, respektujte ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech prostorách, kouření je povoleno pouze venku.

Pronajaté apartmány slouží výhradně ubytovaným osobám, návštěvy jsou povoleny pouze  se svolením majitelů  po předchozí domluvě.

Dětskou trampolínu mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Upozorňujeme tímto hosty, aby nepouštěli děti na tyto atrakce bez jejich dozoru, neodpovídáme za případné úrazy a poškození zdraví při pádech.

Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v apartmánech vlastní el. spotřebiče, toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů ad.) a nabíječek (na telefony, fotoaparáty, kamery ad.).

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno, aby hosté sami manipulovali s ovládáním topení a topili sami v krbových kamnech. Krbová vložka je napojena na horkovodní výměník a chybnou manipulací může dojít k přetopení systému a nebezpečné poruše.

Odpady se zde důsledně třídí: k tomu jsou určené zelené plastové popelnice v přístřešku na zahradě, třídíme PAPÍR, PLASTY, PET LAHVE, FOLIE-IGELITY, SKLO a TETRA PACKOVÉ OBALY, ostatní odpadky vkládejte do igelitových sáčků, které jsou k dispozici v kuchyních jednotlivých apartmánů, ty pak vyhazujte do klasických plechových popelnic.